Woonzorg De Flint

We hebben ruimte voor in totaal 11 woonplekken en 3 logeerplekken. Ook beperkte crisisopvang is mogelijk. We hebben de beschikking over 2 woonkamers en daarnaast 2 huisjes voor begeleid zelfstandig wonen.

Bovenal willen we een veilig en warm (vervangend) thuis bieden.

De cliënten die hier wonen hebben hun eigen kamer, allemaal met douche en toilet. De kamers op de benedenverdieping in het woongebouw zijn geschikt voor rolstoelgebruik. Eten doen ze gezamenlijk met de leiding in speciaal daarvoor ingerichte woonkamers. Hier doen we ook spelletjes, kijken televisie etc. Bovendien hebben we onderin het woongebouw een grote recreatieruimte, een computerkamer en kaarsenmakerij. Ook gebruiken we vaak de rijhal.
Afhankelijk van de vraag van de cliënt kan de ondersteuning verschillende vormen aannemen. Bijvoorbeeld:

  • Leren hoe je sociaal met elkaar omgaat.
  • Ondersteuning geven in werk of dagopvang.
  • Hulp bieden bij het ontwikkelen van de eigen mogelijkheden en het leren maken van zelfstandige keuzes.
  • Begeleiding bij wonen in een groep.
  • Hulp bij de persoonlijke verzorging

De Flint is aangesloten bij

de FLZ (Federatie Landbouw en Zorg) en Stichting BEZINN ( Boer en Zorg in Noord Nederland). Op De Flint vinden we kwaliteit erg belangrijk. De Flint heeft sinds 2007 het keurmerk ‘Kwaliteit laat je Zien’, sinds 2010 het GD keurmerk Zoönosen, sinds 2014 het stichting veilige paardensport veiligheidscertificaat en zijn ze sinds 2005 een erkend leerbedrijf (SBB). We hebben een vast team enthousiaste en goed opgeleide mensen. Dit is belangrijk in de begeleiding, want de cliënten hebben een vertrouwde en veilige omgeving met veel structuur nodig. We werken met begeleidingsplannen. Deze zijn individueel en bieden een garantie voor zorg op maat.

Klachtenreglement De Flint

Op De Flint wordt met z’n allen hard gewerkt om het voor iedereen zo prettig mogelijke te maken.
Maar het blijft mensenwerk en dan kan er altijd een misverstand ontstaan.
In dat geval is het “Klachtenreglement” een mooie leidraad hoe wij met z’n allen het misverstand weer kunnen oplossen.

Klik hier om het te bekijken: Klachtenreglement De Flint

Privacyprotocol Cliënten

In het Privacyprotocol staat beschreven hoe De Flint omgaat met de persoonlijke gegevens van de cliënten die zij begeleidt. Doel van dit document is het informeren van betrokken over:

– de reden waarom De Flint persoonlijke gegevens verwerkt;

– de gegevens die De Flint verwerkt;

– wie toegang hebben tot deze informatie;

– de rechten van degene van wie de gegevens worden verwerkt.

Klik hier om het te bekijken: Privacyprotocol client

Uitsluitingscriteria Cliënten

Op De Flint vinden we het belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd in zorg kunnen nemen. Om te voorkomen dat aanmeldingen na een intake alsnog moeten worden afgewezen hanteren wij uitsluitingscriteria;

Klik hier om het te bekijken: Uitsluitingscriteria

Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Pin It on Pinterest

Share This